Lyssna på sidan Lyssna

Ansök om allmän förskola

Om du inte har ett omsorgsbehov men ditt barn behöver få komma och träffa andra barn, kan du ansöka om gratis allmän förskola 15 timmar i veckan. Det kan till exempel vara om du är föräldraledig med yngre syskon.

Allmän förskola för barn mellan 3-5 år

Allmän förskola är till för att alla barn mellan tre och fem år ska få tillgång till den pedagogiska stimulans och gruppgemenskap som förskolan ger, oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning. Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och det är därför viktigt att alla barn har tillgång till den.

Barn som inte redan har en plats i förskolan erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka på fasta tider som förskolan erbjuder. Det är minst tre dagar per vecka. Den allmänna förskolan är kostnadsfri.

Allmän förskola följer grundskolans terminstider. Det innebär att barn som går på allmän förskola är lediga på skolans lov- och studiedagar.

Du måste ansöka om en plats till allmän förskola. Det gör du via vår e-tjänst. Om du redan har en plats i förskolan men vill byta till allmän förskola gör du det via vår e-tjänst.