Lyssna på sidan Lyssna

Dricksvatten

Vatten av god kvalitet - en nödvändighet och en icke oändlig resurs. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att vattnet är av god kvalitet. Du kan ha antingen kommunalt eller enskilt vatten. 

Det är Njudung Energi som är ansvarig för det kommunala vatten- och avloppsnätet i Sävsjö kommun.

Det finns sju kommunala vattenverk i Sävsjö kommun. De finns i Vrigstad, Nya Hjälmseryd, Hultsjö och Hultagård samt i Sävsjö, Stockaryd och Rörvik. Sävsjö kommun hämtar sitt dricksvatten till dessa vattenverk från fyra grundvattentäkter samt tre ytvattentäkter.

Skyddsföreskrifter och skyddsområden har tagits fram på vissa vattentäkter för att kunna säkerställa dess funktion på sikt.

Vatten från enskilda brunnar kommer från grundvatten. Grundvatten finns på olika djup under markytan och fyller ut porer och sprickor i jordlager eller berggrund. Det finns grävda eller borrade brunnar.

Sinar vattnet i din egna brunn?

Om du har egen brunn och inte kommunalt dricksvatten ansvarar du själv för att du har tillgång till vatten.

Här kan du tillfälligt hämta dricksvatten om du får brist på vatten

 • Vattenverket i Sävsjö
 • Vattenverket i Stockaryd (baksidan)

Observera att du endast kan hämta mindre mängder avsett för ditt hushåll! Du har med dig ett eget kärl som ska vara anpassat för livsmedel. Behöver du större mängder vatten måste du kontakta Njudung Energi.

Vattenprover på enskilda brunnar

Från och med 1 januari 2024 tar Sävsjö kommun inte längre emot dricksvattenprover.

 

Grundvattennivåerna har under en längre tid varit låga i vår kommun och för att vi ska slippa ransonera vattnet så är det viktigt att vi lär oss att vara rädda om det och tar tillvara på det på ett klokt sätt. Rent, friskt vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och som inte bör tas för given.

 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke, du kan minska vattenförbrukningen med hälften och sparar samtidigt pengar. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter. Stäng av duschen när du tvålar in dig.
 • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas närmare 36 liter vatten.
 • Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
 • Diska inte under rinnande vatten och om du handdiskar använd balja att skölja disken i. Kör bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla. Sävsjö har mjukt vatten och därför kan du använda lägsta dosen av disk- och tvättmedel.
 • Om du behöver tvätta bilen så gör det i en automattvätt, gärna där tvätt­vattnet återanvänds.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt. Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården.
 • Stoppa läckage. En droppande kran kan förbruka cirka 15 kubikmeter vatten per år. En strilande kran kan förbruka ungefär 300 kubikmeter. En toalett som står och rinner kan betyda ett slöseri på 700 kubikmeter per år.

  Via denna länk kan du se aktuella grundvattennivåer på Sveriges geologiska undersöknings hemsida. Länk till annan webbplats.

Råd till dig som har egen vattenbrunn

Flera av de senaste åren har det ovanligt torrt. Lite nederbörd har fallit under åren och snösmältningen har inte gett något större tillskott till grundvattnet. Detta har gjort att yt- och grundvattennivåerna har varit lägre än normala.

Många fastighetsägare med enskilda vattenbrunnar har haft problem med att brunnarna sinar. De flesta brunnar som sinat har varit grävda brunnar, djupborrade brunnar klarar sig i regel bättre. Grundvattentillgången kommer troligen att fortsätta att vara låg så för en långsiktig enskild vattenförsörjning bör man inte vänta med att vidta åtgärder.

Vad kan du själv göra?

Det är den enskilda fastighetsägaren som ansvarar för vattenförsörjningen och vattenkvaliteten till sin fastighet utanför kommunalt vattenförsörjningsområde. Om vattentillgången under året varit dålig så bör man därför vidta åtgärder så att detta inte inträffar igen. Nedan följer några exempel på åtgärder:

 • Om möjligt kan man rensa och fördjupa befintlig grävd brunn.
 • Borra en ny djupare brunn (vanligtvis bergborrad). En djupare brunn ger normalt mer vatten. Det kan vara en god idé att kontakta en brunnsborrare i god tid då de kan ha långa leveranstider. Det är en extra säkerhet att anlita en certifierad brunnsborrare.
 • Köp eller hyr vattentankar/större kärl för lagring av dricksvatten. Kärlen kan sedan fyllas på vid behov.
 • Samla vatten från tak för att använda till utomhusbevattning av blommor etc.

Under tidigare år har räddningstjänsten i sällsynta fall kört ut vatten till brunnar som sinat men detta görs inte längre och i synnerhet inte under brandrisksäsong då tankbilarna alltid måste vara tillgängliga för akuta uppdrag.

Vattenkran fyller glas med vatten

Vid eventuella frågor eller problem med det kommunala vatten- och avloppet, kontakta Njudung Energi direkt.

Besök även Njudung Energi. Länk till annan webbplats. via deras hemsida för att få information om bland annat kända störningar, VA-anslutningar, regler, taxor, råd och anvisningar.

Kontakt i vattenfrågor gällande kommunalt vatten

Njudung Energi Sävsjö AB­
Telefon: 0383-76 38 00

Kontakt i vattenfrågor gällande vattenprover i enskilda brunnar

Myndighetsförvaltningen
Telefon: 0382-152 62