Lyssna på sidan Lyssna

Vattenskyddsområden

Det finns i princip tre olika typer av vattentäkter. De största är ytvattentäkter, där vatten tas från sjö eller å. Länsstyrelsen och kommunen får även besluta om vattenskyddsområden. 

Olika typer av vattentäkter

Det finns i princip tre olika typer av vattentäkter. Den vanligaste är grundvattentäkt, där vatten tas från en borrad eller grävd brunn. De största är ytvattentäkter, där vatten tas från sjö eller å. Det finns även en kombination av dessa, som innebär att vatten från en sjö eller å infiltreras genom till exempel en grusås och sedan tas ut som grundvatten.

Vattenskyddsområden

Av miljöbalken framgår: "Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt." Med vattentäkt avses bortledande av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.

Utöver dessa vattenskyddsområden finns ett lokalt skyddat område inklusive och runt Ärnanäsasjön för hög skyddsnivå för vatten. Detta skyddd innebär bland annat att högre krav vid anläggandet av avloppsanläggningar inom skyddsområdet ställs.

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvatten och kvaliteten på våra vattentäkter.

Det finns regler för vad som är tillåtet inom vattenskyddsområdet. Reglerna gäller både företagare och privatpersoner. Syftet är att

  • förhindra att farliga ämnen når vattentäkten.
  • minska riskerna för smittspridning från djur och gödsel.
  • minimera utsläppen.

För varje enskilt vattenskyddsområde finns föreskrifter som talar om vad du behöver anmäla, ansöka om tillstånd för eller vad som är förbjudet.

Kontakta gärna miljöenheten på mynndighetsförvaltningen om du har frågor om vattenskyddsområden. Gällande vattenskyddsområdet för Stora Värmen, kontakta Länsstyrelsen direkt.

Kartan nedan visar aktuella vattenskyddsområden. Panorera och zooma med musen. Klicka på ett vattenskyddsområde för mer information. I informationsrutan kan man klicka sig vidare för att öppna aktuella föreskrifter.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Miljöinspektör

David Stenhoff
0382-152 81

Miljöinspektör

Rikard Vallgren
0382-152 63