Lyssna på sidan Lyssna

Frågor och svar om händelseutvecklingen i Europa

Situationen i Ukraina och övriga Europa väcker oro och många frågor hos allmänheten. På denna sida har vi samlat användbara länkar med mer information som hjälper dig som invånare att hålla dig uppdaterad.

Sidan är senast uppdaterad den 5 maj 2023

Sävsjö kommuns uppdrag och insatser

Kort efter att kriget bröt ut i Ukraina i februari 2022 startade Sävsjö kommun och länets övriga kommuner lokala inriktnings- och samordningsfunktioner som fick i uppdrag att jobba med flyktingmottagande, kriskommunikation, elbesparing och stöd vid oro och psykisk ohälsa med mera. Utöver detta ingår vi i en länsövergripande samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga kommuner i länet, andra myndigheter och med civilsamhället.

Sävsjö kommuns grunduppdrag är att se till att samhällsviktig kommunal verksamhet fungerar och därför arbetar vi hela tiden med att bygga upp en god beredskap inför eventuella störningar i samhället. Arbetet pågår i oförminskad skala och inriktnings- och samordningsfunktionen träffas löpande.

Du som vill bidra med boende, tolkhjälp eller hjälp med aktiviteter till de flyktingar som eventuellt kommer hit från Ukraina ska anmäla detta till kommunens växel 0382-152 00. Samhällsinformatörerna i Sävsjö kommuns växel har i uppdrag att samla in uppgifter och vidareförmedla till den grupp inom kommunen som arbetar med frågor som rör situationen i Ukraina.

Observera att vi inte tar emot gåvor i form av pengar, mat, kläder eller prylar. I dessa fall hänvisar vi till etablerade lokala aktörer och nationella organisationer som arbetar med bistånd och insamlingar och som finns på plats för att ge skydd och nödhjälp, exempelvis Rädda barnen, Röda korset, Sverige för UNHCR och Läkare utan gränser.

Det är vanligt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn.

  • Läs om hur du som vuxen kan stötta och prata med barn som är oroliga för omvärldsläget på BRIS hemsida Länk till annan webbplats..
  • Du som är mellan 12 och 25 år kan kontakta Nätvandararchatten Länk till annan webbplats.. Här får du chatta med en vuxen. Alla som chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan och de har tystnadsplikt. Du behöver inte berätta vem du är. Chatten är öppen måndagar, onsdagar och söndagar mellan klockan 19-22.

Ett av de viktigaste råden under kriser och samhällsstörningar är att vara försiktig med att sprida information om du inte är säker på att den är tillförlitlig. Var källkritisk, sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten. Om källkritik – krisinformation.se (Länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

På länsstyrelsernas sida för nyanlända och asylsökande; informationsverige.se, finns information kring källkritik på nio språk. Det är viktigt att vara källkritisk – Informationsverige.se (Länk till annan webbplats.) Länk till annan webbplats.

Sociala medier

Krisinformation.se har tips på vad du bör tänka på när du använder sociala medier vid allvarliga händelser och kriser. Om sociala medier i kriser – krisinformation.se (Länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats..

Informationssäkerhet

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten, och genom att se över och ändra ditt beteende på nätet, kan du minska risken för att någon få tag i dina kortuppgifter, lösenord eller att du ska drabbas av nätfiske. Mer information om informationssäkerhet på msb.se (Länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Du är en del av Sveriges beredskap. Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma trygghet och säkerhet. Vid en samhällskris kommer hjälpen först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste alltså vara beredda på att kunna klara sig själva en tid.

Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men det finns ingen anledning att hamstra. Det gör det bara svårare för andra som behöver en viss vara. Någon brist på livsmedel finns inte i Sverige. En vara kan ta tillfälligt slut, men bara på hyllan om många köper mycket av samma vara samtidigt. Råd om hemberedskap för privatpersoner – msb.se (Länk till annan webbplats.) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickade 2018 ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. På MSBs webbplats går den fortfarande att ladda ner, lyssna på eller beställa. "Om krisen eller kriget kommer" – msb.se (Länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tillsammans med fastighetsägaren, där skyddsrummet ligger, ansvar för skyddsrummen. Kommunen är fastighetsägare för en del byggnader där skyddsrum finns.

MSB har sammanfattat information angående skyddsrum på sin webbplats. (Länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Information about the war in Ukraine

Source criticism

Information about source criticism in English can be found at Source criticism – Krisinformation.se Länk till annan webbplats. External link. and at It's important to evaluate the sources of information, Informationsverige.se (External link). External link.. Informationsverige.se has the same information in several languages, among them Persian, Arabic and Somali.

informationsverige.se

A guide to swedish society, available in many different languages. informationsverige.se (External link) External link.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.