Lyssna på sidan Lyssna

Fri sikt i korsningar

Om träd eller höga häckar skymmer sikten vid en utfart eller i en korsning skapar det risker i trafiken. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att dina växter och staket inte skapar situationer där andra kan skadas eller utsättas för fara.

Om du har utfart mot gata

Se till att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Om du har växter, staket, plank, mur eller annat som kan skymma sikten ska de inte vara högre än 80 centimeter. Det ska vara fri sikt inom en triangel av 2,5 meter åt vart håll för trafikanter på gata eller gångbana.

Illustration med garage och häckar vid gata

Om du har hörntomt

Detta gäller dig som har tomt som ligger i ett gatuhörn eller intill en gång- och cykelväg. Se till att dina växter, häcken eller staketet inte är högre än 80 centimeter på en sträcka av minst 10 meter så att det bildas en triangel med fri sikt i hörnet mot gatan.

Illustration som visar gata och häckar.

Om du har tomt intill gata

Se till att häck och buskar inte växer utanför tomten. Det ska finnas fri höjd för trafikanterna. Om du har träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska du se till att de är tillräckligt högt upp från marken. Höjden som krävs är:

  • Över gångbana minst 3,5 meter.
  • Över cykelväg minst 3,5 meter.
  • Över körbana minst 4,7 meter.
Illustartion

Rapport om skymd sikt

Vi är tacksamma om du anmäler skymd sikt på e-tjänsten Synpunkt Sävsjö.

Gå till e-tjänsten Synpunkt Sävsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Serviceförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
tekniska@savsjo.se
0382-152 00