Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) består av företrädare för kommunala nämnder, kommunstyrelsen och funktionshinderföreningar i kommunen.

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor finns till för dialog och erfarenhetsutbyte i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet är också en remissinstans för styrelser och nämnder i frågor som rör funktionshinder.

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor sammanträder som regel fyra gånger per år.

Läs reglementet för kommunala rådet för funktionshinderfrågor (länk till webbsida för reglementen savsjo.se)

Representanter i rådet

Ordförande är Göran Häll, Socialdemokraterna. För att se politiska representanter från Sävsjö kommun i råden, se listan i vårt förtroendeamannasystem (extern länk). Länk till annan webbplats.

Ledmöter och ersättare i rådet från föreningar

  1. Anne-Katrine Andersson, ledamot.
  2. Bengt Kanstedt, ledamot.
  3. Catharina Johansson, ledamot.
  4. Kjell Andersson, ledamot.
  5. Sandra Svensson, ledamot.
  6. Roger Karlsson, ersättare.

  • 14 mars
  • 23 maj
  • 12 september
  • 7 november

Protokoll