Lyssna på sidan Lyssna

Sävsjö kommun driver flera särskilda boenden. Särskilt boende är en boendeform där du har tillgång till personal dygnet runt. Här kan du bo när du är i stort behov av stöd och hjälp. Ansök genom biståndshandläggare.

Individuell genomförandeplan

Du har rätt att påverka hur och på vilket sätt dina insatser ska ske och när stödet ska ges. För att säkerställa din rätt till inflytande upprättas en skriftlig överenskommelse kallad genomförandeplan. Efter inflyttning erbjuds du en kontaktman som har ett välkomstsamtal med dig. Kontaktmannen ska ha en kompetens i sitt arbete så att det ges en god vård och omsorgmed god kvalité på ett tryggt och säkert sätt.

Vår värdegrund

Vårt arbete bygger på Sävsjö kommuns lokala värdighetsgarantier. Syftet är att du ska kunna påverka och bestämma över din egen tillvaro och ha möjlighet att uttrycka dina synpunkter och önskemål. Vi vill ge dig ökad trygghet och delaktighet genom:

  • självbestämmande,
  • individanpassning,
  • integritet,
  • kontinuitet,
  • välbefinnandes och
  • ett gott bemötande.

Förtroenderåd

Det finns ett förtroenderåd på alla vårdboenden. Förtroenderådet träffas två gånger per år. Det är ett kontaktorgan med företrädare för socialnämnden, personal och pensionärer som bor på vårdboendet. Rådet ska stimulera till samarbete i frågor som intresserar och rör dig som boende.

Nyheter

Rapport från kommunstyrelsen 4 juni

2024-06-05 | 09:16

Störst plats bland ärendena under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen fick budget för 2025. Ny kommundirektör välkomnades...

Vilken invigningsfredag!

2024-05-31 | 18:00

Tack! Vilken uppslutning och vilken härlig invigningsfredag det blev! Centrumparkeringen var full av bilar, Sockerklaras lekplats...