Lyssna på sidan Lyssna
Fyra knutna händer i luften.

Deklaration för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige. För att uppmärksamma jubileet har Sävsjö kommun undertecknat "deklarationen för en stark demokrati".

Deklarationens syfte

Deklarationen har tagits fram av kommittén "Demokratin 100 år" med anledning av av att svensk demokrati fyller 100 år. Syftet med deklarationen är att samla ihop och engagera krafter som stödjer demokratin som styrelseskick. Kommittén vill också uppmuntra att fler tydligt tar ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Det finns många skäl att vara stolta över vår demokrati och dess hundraåriga historia. Att fortsätta utveckla demokratin är lika aktuellt och nödvändigt idag, som det var för 100 år sedan.

Deklarationens mål

För att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år har Sävsjö kommun förbundit sig att fortsatt verka för att fritt demoratiskt samhälle, och under år 2021 bidra till de mål som anges i deklarationen. Deklarationens mål går väl i linje med kommunens värdegrund om alla människors lika värde.

Deklarationen som Sävsjö kommun undertecknat lyder:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Kommunens åtaganden

Genom undertecknande av deklarationen har Sävsjö kommun beslutat om följande aktiviteter. Aktiviteterna kallas i deklarationen för "åtaganden" och är knutna till kommunens utvecklingsstrategi och dess fokusområden barns rättigheter och arbetet med den nya översiktsplanen.

Fokusområdena tar alla sin utgångspunkt i vår värdegrund som är alla människors lika värde.

Naturförskolan, avdelning Skogsmusen lagar mat i Sanatorieparken.

Interna åtaganden

Genom aktiviteter kopplade till fokusområdet barns rättigheter kommer Sävsjö kommun att arbeta fram strategier och handlingsplaner för hur barns rättigheter ska stärkas. Detta ska ske både i det interna arbetet och i arbetet med kommunens invånare. Under 2021 ska dessa strategier och handlingsplaner beslutas, presenteras och förankras i verksamheten. Dessutom ska minst en konkret aktivitet kopplat till dessa strategier och handlingsplaner genomföras.

Externa åtaganden

Kopplat till det pågående arbete med ny översiktsplan kommer ett antal medborgardialoger genomföras, både digitalt och i fysisk form. Parallellt med detta kommer också digitala landsbygdsdialoger som bland annat är kopplade till den nya översiktsplanen att genomföras.

Kommunikationsinsatser

Som en del i kommunens insatser i arbetet med den pågående pandemin kommer kommunen att genomföra att antal kommunikativa insatser riktade mot civilsamhället under 2021. Syftet med dessa insatser är att få civilsamhället än mer delaktig i arbete med pandemin.