Lyssna på sidan Lyssna

Upplever du att alkohol, droger eller spel tar för stor del i ditt liv? Är du orolig för någon annan? Då kan du få hjälp av kommunen.

Missbruksenhetens öppenvård vänder sig i första hand till dig som är över 18 år, men du är alltid välkommen att kontakta oss även om du eller den det gäller är under 18 år.

Öppenvården erbjuder samtal, konsultation och rådgivning för vuxna med riskbruk eller missbruk av alkohol eller droger. Även anhöriga är välkomna att höra av sig till oss. Vi arbetar både förebyggande och med behandling.

Hela vår verksamhet lyder under lagar om sekretss och tystnadsplikt.

Finns det någon i din närhet som du misstänker har problem med riskbruk, missbruk eller beroende? Då är du välkommen att kontakta socialkontoret i Sävsjö kommun för att få information och stöd i hur du kan hjälpa någon i din närhet.

Om du vill lämna en orosanmälan har du som privatperson rätt att vara anonym när du anmäler. Tänk då på att inte uppge några uppgifter om dig såsom namn, adress eller telefonnummer.

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialkontoret.

Du har som privatperson rätt att vara anonym när du anmäler. Tänk då på att inte uppge några uppgifter om dig såsom namn, adress eller telefonnummer.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten, utan att namnge familjen. Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis (112), socialkontor eller Höglandets socialjour (utanför kontorstid, 112). Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

Nyheter

Rapport från kommunstyrelsen 4 juni

2024-06-05 | 09:16

Störst plats bland ärendena under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen fick budget för 2025. Ny kommundirektör välkomnades...

Vilken invigningsfredag!

2024-05-31 | 18:00

Tack! Vilken uppslutning och vilken härlig invigningsfredag det blev! Centrumparkeringen var full av bilar, Sockerklaras lekplats...