Lyssna på sidan Lyssna

Öppenvård för barn och unga

På öppenvården för barn och unga arbetar familjepedagoger, kurator och ungdoms/fältpedagoger som kan ge dig stöd i frågor och funderingar som du kan ha runt ditt barn eller ungdom, din familjesituation eller kring att vara förälder. Även du som barn/ungdom har möjlighet att vända dig till oss för att få stöd. Vi arbetar med barnets behov i centrum och erbjuder stöd för att ta tillvara familjens egna resurser till att göra förändringar.

Hela vår verksamhet lyder under lagar om sekretess och tystnadsplikt.

Råd och stöd

Till öppenvården kan du vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll. Även du som ungdom är välkommen att höra av dig för att bolla dina tankar och funderingar. Du får då träffa en kurator, familjepedagog eller fältpedagog upp till fem gånger. Inget i dessa samtal dokumenteras och du kan vara anonym.

Behöver du en längre kontakt med öppenvården ansöker du eller blir erbjuden ett stöd enligt Socialtjänstlagen. Då träffar du en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger ditt behov av stöd. Den utredning som socialsekreteraren därefter gör ligger till grund för din planerande insats på öppenvården. En längre kontakt med öppenvården innebär motiverande och behandlande samtal. Vi erbjuder även hembesök.

Öppenvården medverkar gärna på föräldramöten eller hos olika föreningar.

Föräldragrupper

Vi erbjuder även ABC 3-12 år och ABC-tonår som vänder sig till dig som förälder. Det behöver inte finnas särskilda utmaningar i din familj utan handlar mer om att få prata med och få råd och tips från andra föräldrar. Syftet med kurserna är att du ska känna en ökad trygghet i din föräldraroll och bli medveten om hur du fungerar som förälder och vilka behov ditt barn/ungdom har. Läs mer om föräldragrupperna på sidan om föräldragrupper.

Behöver du en längre kontakt med öppenvården ansöker du eller blir erbjuden ett stöd enligt Socialtjänstlagen. Då träffar du en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger ditt behov av stöd. Den utredning som socialsekreteraren därefter gör ligger till grund för din planerande insats på öppenvården. En längre kontakt med öppenvården innebär motiverande och behandlande samtal. Vi erbjuder även hembesök.

Fältpedagoger/Familjepedagoger/Kurator

På öppenvården jobbar familjepedagoger, kurator och fältpedagoger som kan hjälpa dig med frågor och funderingar du kan ha om ditt barn eller ungdom, din familjesituation eller kring att vara förälder.
Vi arbetar med barnets behov i centrum och erbjuder familjen stöd som syftar till förändring. Vi vill ta tillvara familjens egna resurser för att förbättra och klara av familjens situation.

Fältpedagogerna arbetar förebyggande med tonåringar. De har stor kunskap om ungdomars situation och samarbetar även med andra verksamheter för att stötta ungdomar.

Fältpedagogerna i Sävsjö kommun arbetar både dag- och kvällstid och finns på olika platser i kommunen där du som ung kan befinna dig. Vi finns bland annat på skolor, fritidsgårdar och ute i kommunen.

Kontakt

Kurator

Inger: 070-675 94 90

Fältpedagoger

Marita: 073- 0290143
Vakant: 073-0290145

Familjepedagoger

Ann-Charlotta: 073-029 01 40
Camilla: 072-143 25 41
Elisabeth: 073-380 13 50
Hanna: 079-060 79 82