Lyssna på sidan Lyssna

Befolkning

Här finner du statistik om kommunens befolkning, befolkningsförändring, kommunfakta, inflyttning, utflyttning, jämförelse med andra kommuner, verksamhetsindikatorer och kommunens kvalitet i korthet.

Folkmängd i Sävsjö kommun

På den här sidan finner du statistik och demografisk data om Sävsjö kommun.

Folkmängd och befolkningsförändring i Sävsjö kommun 30 juni 2023: 11 717 personer, folkminskning på 54 personer, levande födda 71, döda 75, inflyttning 239, utflyttning 290 personer.

Folkmängd och befolkningsförändring i Sävsjö kommun 31 december 2022:

 • befolkning : 11 771 personer (6059 män och 5712 kvinnor).
 • folkökning: 62 personer, levande födda 137 personer, döda 129 personer, födelseöverskott 8 personer
 • inflyttade totalt 619 personer, därav från: egna länet 231 personer, övriga Sverige 302 personer, utlandet 86 personer.
 • utflyttade totalt 570 personer, därav till: egna länet 249 personer, övriga Sverige 288 personer, utlandet 33 personer. Flyttningsnetto totalt 49 personer. Justering med 5 personer. (SCB 2023-02-22).

I jämförelse med den 31 december 2021 var folkmängden i Sävsjö kommun enligt den Statistiska centralbyrån (SCB) 11 709 personer (6012 män och 5697 kvinnor). Folkökning -12, levande födda 134 personer, döda 143 personer, födelseöverskott -9 . (SCB, 2022-03-01).

Du kan hitta mer statistik på webbplatsen Statistikmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Utveckling i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


I tabellen kan du läsa om befolkningsutveckling i Sävsjö kommun från år 2016 till 2022.

Befolkning, födda, döda, inflyttade och utflyttade från år 2016-

Tabellinnehåll

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Befolkning

11396

11496

11631

11677

11721

11709

11771

Födda

147

133

148

137

146

134

137

Döda

119

131

115

123

135

143

129

Inflyttade

830

810

750

700

630

619

619

Utflyttade

695

726

656

667

606

633

570

Källa: Statistiska centralbyrån SCB

Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Har du koll på hur det ser ut i Sävsjö kommun? Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan. En enklare presentation av statisk om kommun hittar du i kommuner i siffror.

Kommuner i siffror – SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och om kommunen övergripande i statistikdatabasen Kolada Länk till annan webbplats..

På webbplatsen Utveckling i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du följa utvecklingen i länets kommuner inom de olika områden. Under kommunsammanställning hittar du statistiksammanställningen Faktablad Sävsjö kommun 2021 (länk till regionens webbplats). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad statistik om kommuner hittar du i statistikdatabas. Du gör dina egna val av variabler och kan också jämföra fler kommuner på samma gång. Mer statistik om Sveriges kommuner hittar du på Statistiska centralbyråns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkmängd efter ålder 2021-12-31

 • 0-20 år, 3089 personer (1482 kvinnor och 1607 män)
 • 21-64 år, 5860 personer (2801 kvinnor och 3059 män)
 • 65-74 år, 1382 personer (673 kvinnor och 709 män)75-och äldre, 1378 personer (741 kvinnor och 637 män) Källa: SCB. Senast uppdaterad 2022-02-23.

Befolkningens utbildningsnivå i Sävsjö kommun 2021 i ålder 25-64 år: befolkning 5425.

 • förgymnasial utbildning: folkskoleutbildning 4 %, grundskoleutbildning 13%
 • gymnasial utbildning: kortare än 3 år 23 %, 3 år 27 %
 • eftergymnasial utbildning: kortare än 3 år 13 %, minst 3 år 17 %
 • uppgift saknas 3 %
 • Tre av tio personer i befolkningen 25-64 år är högutbildade.

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och består av ett antal nyckeltal med olika karaktär och syften. Gemensamt för dem alla är att de på ett kortfattat och enkelt sätt ska ge en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner.

På Sveriges kommuner och regioner samt i statistikdatabasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer att läsa om KKiK.

Hur många bor i Sävsjö kommun jämfört med våra grankommuner? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Du får snabbt svar genom SCB:s jämförelsetjänst. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Har du koll på hur det ser ut i din kommun? På Statistiska centralbyråns om kommunsiffror kan du hitta mer statistik Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2022 om att följa utvecklingen av ett antal verksamhetsindikatorer.

Val av indikatorer har gjorts med utgångspunkt i utvecklingsstrategin. Här finns en stark koppling till arbetet med kommunfullmäktiges fokusområden, agenda 2030, visionen och de övergripande målen. Verksamhetsindikatorerna följer samma gruppindelning som kommunens kvalitet i korthet, dvs barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö. Här finns också indikatorer som speglar en attraktiv arbetsgivare samt några viktiga ekonomiska nyckeltal.

De flesta indikatorer har vi rådighet över men det finns också indikatorer som bedöms viktiga att följa utvecklingen av även om vi inte har full rådighet över dem.

Uppföljning, analys och utvärdering genomförs på strategidagar och budgetdagar och i årsredovisningen.

Uppdaterad uppföljning augusti 2023 verksamhetsindikatorer beslutad i april 2022. Pdf, 755.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Indikatorerna uppdateras löpande och går att följa i statistikdatabasen www.kolada.se Länk till annan webbplats. för egna jämförelser och analyser.

Befolkning i olika område i Sävsjö kommun

Områdebeskrivningar och befolkning 31 december

Område

2017

2018

2019

2020

2021

2022

011 Sävsjö

5452

5508

5604

5553

5553

5547

012 Sävsjö landsbygd

1066

1114

1141

1169

1185

1220

021 Vrigstad

1507

1469

1473

1496

1507

1478

022 Vrigstad landsbygd

491

510

509

532

547

574

031 Stockaryd

1079

1095

1043

1052

1038

1045

032 Stockaryd landsbygd

463

447

452

442

454

466

041 Rörvik

563

620

571

585

560

574

042 Rörvik landsbygd

875

868

884

891

865

867

Restförda
1Summa

11496

11631

11677

11721

11709

11771

Källa: SCB

Statistiska tätortsgräns basår 2020

Statistiska tätortsgräns 2020, befolkning och landareal per tätort


Beteckning på tätort


Befolkning

2020-12-31

Andel av total

befolkning

i kommunen

2020-12-31


Landareal

i hektar


Befolkning

2021-12-31

Rörvik

590

5%

122

566

Stockaryd

1047

9%

160

1036

Vrigstad

1509

13%

218

1517

Sävsjö

5605

48%

482

5614

Källa: SCB, www.scb.se/MI0810.

Definition och förklaringar

Statistisk tätort: sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik för dem.

Befolkning: antal folkbokförda på adress inom 2020 års avgränsning av statistisk tätort.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö