Lyssna på sidan Lyssna
Förbjudet att elda

Eldning och eldningsförbud

Ibland är det extra farligt att elda eller grilla i skog och mark. Då råder eldningsförbud. Du har ett ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda just nu på den plats där du befinner dig. Det är förbjudet att elda trädgårdsavfall på din tomt.

Förbud att elda trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 är det förbjudet att elda trädgårdsavfall på din tomt, även utanför detaljplanelagt område. Den nya regeln är en del i EUs avfallsdirektiv och syftet är att återvinna bioavfall i större utsträckning än idag.

Att du inte får elda trädgårdsavfall på din tomt inom detaljeplanelagt område finns redan i kommunens allmänna ordningsföreskrifter och är alltså inget nytt. I och med de nya bestämmelserna gäller eldningsförbudet även utanför detaljplanelagt område.

Detta kan du göra med ditt trädgårdsavfall istället

Majbrasa och Valborgsmässoeld

Om exempelvis förening eller byalag ska arrangera majbrasa som en offentlig tillställning krävs polistillstånd. Det krävs även dispens från myndighetsförvaltningen i Sävsjö kommun. Du når dem via kommunens växel 0382-152 00.

När du kontaktar kommunen behöver du uppge:

  • Fastighetsbeteckning
  • Arrangör med organisationsnummer och kontaktuppgifter
  • Tidpunkt för arrangemanget
  • Vilken typ av material som ska eldas

Mer information om eldning

Du hittar mer information om vad du bör tänka på när du eldar och ditt ansvar vid eldning på Räddningstjänstens webbplats (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats.

Hur vet jag om det är brandrisk eller eldningsförbud?

Om det råder eldningsförbud i Sävsjö kommun meddelar vi det genom nyheter på vår anslagstavla på savsjo.se

Länsstyrelsen och kommunerna bestämmer om det är helt eller delvis förbjudet att elda utomhus. I Jönköpings län sker detta i samråd mellan räddningscheferna.

Även om det inte råder eldningsförbud kan det vara bra att hålla kolla på brandrisken.

Här kan du också hitta information om brandrisk och eldningsförbud: