Lyssna på sidan Lyssna

Offentlig plats

Alla gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg och parker räknas som offentlig plats. Om du vill använda en offentlig plats till något annat än det den avsedd för behöver du söka tillstånd.

En offentlig plats får inte användas för annat än vad som gäller för den. Om du behöver använda en plats som räknas som offentlig plats till något annat kan du ansöka om tillstånd enligt ordningslagen hos Polisen. Du kan läsa mer om vad ordningslagen (1993:1617) säger på riksdagen webbplats riksdagen.se. Länk till annan webbplats.

Du måste till exempel ha tillstånd för

  • marknader,
  • uteserveringar,
  • uppställning av byggnadsställningar,
  • containeruppställning,
  • upplag,
  • affischering med mera.

När Polisen fått in ansökan om tillstånd frågar de gata- och parkenheten hos kommunen vad de tycker.

Ansök om tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.

Lämna en synpunkt

Vi är tacksamma om du gör en felanmälan på webben om du upptäcker något som behöver åtgärdas.

Gå till e-tjänsten Synpunkt Sävsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.