Lyssna på sidan Lyssna

Anhörigstöd

Du som stöttar någon annan kan också behöva stöd ibland. Genom anhörigstödet kan du få någon att prata med, avlastning och fysisk aktivitet. Du kan få träffa andra i samma situation och lära dig mer om situationen den du hjälper befinner sig i.

Det kan vara olika typer av hjälp du som anhörig ger till den du stöttar. Du kanske hjälper till med praktiska saker som att duscha, handla och uträtta ärenden. Det kan handla om administrativ hjälp, som att betala räkningar och sköte kontakter med vården eller olika myndigheter. Du kan också vara ett mer känslomässigt stöd genom att lyssna och trösta.

Det kan kännas naturligt, positivt och givande att vara anhörig – men också svårt. Du kanske känner dig orolig, brottas med dåligt samvete eller känner att du inte räcker till.

Du som är anhörig kan få stöd. Anhörigstödet utgår från dig och dina behov. Det riktar sig till både barn och vuxna.

Anhörigstödet kan delas upp i indirekt och direkt stöd.

Det indirekta stödet är det stöd som den du hjälper får. Det stödet kan också bli en avlastning och en trygghet för dig som är anhörig.

Det direkta stödet till dig som anhörig kan vara:

  • information eller vägledning
  • enskilda samtal
  • anhöriggrupper eller självhjälpsgrupper
  • aktiviteter för att må bra

Anhörigstödet utgår från dina behov

Du behöver aldrig välja typ av stöd, det är i stället anhörigstödet som utgår från vad du behöver.

Behöver någon som är äldre din hjälp för att klara sin vardag? Anhörig är du som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som inte längre klarar av vardagen på egen hand.

Du som anhörig kan vara i behov av stöd för att själv orka. Det är viktigt att du som anhörig får möjlighet att ta hand om dig själv och må bra. Det är ditt behov som är utgångspunkten i anhörigstödet.

Samtal och kunskap

I anhörigstödet kan du få samtala med personal och andra som befinner sig i samma situation. Du kan exempelvis delta i studiecirklar, få vägledning och avlastning.

Stöd till den du hjälper

Att veta att den du hjälper får god vård och rätt stöd kan vara ett betydelsefullt stöd även för dig. Det kan till exempel vara trygghetslarm eller avlastning. För att ansöka om insatser från Sävsjö kommun ska du eller den du stöttar ta kontakt med en biståndshandläggare. Du kan läsa mer på sidorna om stöd till äldre och stöd i hemmet.

Kognitivt team - stöd vid demenssjukdom

Du som är anhörig till någon som har en demenssjukdom kan få råd och stöd av Sävsjö kommuns kognitiva team. Det består av demenssjuksköterska, arbetsterapeut, biståndshandläggare och anhörigsamordnare. Teamet kan ge dig kunskap och utbildning, stötta dig i frågor kring vardagen och hur du kan hantera din situation som anhörig. Läs mer på sidan om kognitivt team

Samtal och kunskap

I anhörigstödet kan du få samtala med personal och andra som befinner sig i samma situation. Du kan exempelvis delta i studiecirklar, få vägledning och avlastning.

Stöd till den du hjälper

Att veta att den du hjälper får god vård och rätt stöd kan vara ett betydelsefullt stöd även för dig. Det kan till exempel vara trygghetslarm eller avlastning. För att ansöka om insatser från Sävsjö kommun ska du eller den du stöttar ta kontakt med en biståndshandläggare. Du kan läsa mer på sidorna om stöd till äldre och stöd i hemmet.

Har du någon i din närhet som på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom behöver stöd för att klara sin vardag? Har du ett barn med särskilda behov? Det kan kännas naturligt, positivt och givande att vara anhörig – men också svårt. Du kanske känner dig orolig, har dåligt samvete eller känner att du inte räcker till. Du kan till exempel få samtal enskilt eller i grupp för att prata om din situation. Samtalen kan handla om hur du kan hitta din väg till en fungerande och meningsfull vardag.

Stöd till den du hjälper

Att veta att den du hjälper får god vård och rätt stöd kan vara ett betydelsefullt stöd även för dig. Det kan till exempel vara avlastning på korttidsboende, boendestöd eller kontaktperson. För att ansöka om insatser från Sävsjö kommun ska du eller den du stöttar ta kontakt med en biståndshandläggare. Du kan läsa mer på sidorna om stöd till personer med funktionsnedsättning.

Har du kontakt med någon som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Kanske är det din partner, ditt barn eller en kompis? Det finns stöd att få för dig som är anhörig.

Stöd till hela familjen

Hela familjen drabbas när någon i familjen har ett riskbeteende eller lever i ett missbruk. Du som är anhörig kan känna oro och ansvar som känns tungt. Den du stöttar kan få ett annorlunda eller aggressivt beteende som påverkar er som anhöriga. Finns det barn i familjen är det viktigt att de får det stöd och den hjälp de behöver. Barn är också anhöriga och kan få hjälp genom anhörigstödet.

Stöd genom öppenvården

Den du stöttar kan få hjälp av kommunens öppenvård men det kan även du som är anhörig få. Du som anhörig kan få information och rådgivning.

Öppenvården erbjuder en insats som heter CRAFT. Det är ett stöd som är framtaget just för anhöriga och följer en särskild manual. Med hjälp av CRAFT kan du få stöd att sätta gränser och bättre förstå vad det är som händer både med dig själv och med den du stödjer.

Anhörigstödet kan hjälpa dig i kontakten med öppenvården. Du kan också läsa mer på sidorna om missbruk och beroende.

Stödjer du någon som blir utsatt för våld, hot eller kontroll från någon i sin närhet? Det kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller arbetskamrat som du vill finnas till för. Du som anhörig kan känna oro, ilska och stress över situationen. Anhörigstödet kan hjälpa dig.

Vi har tystnadsplikt

Du som anhörig kan kontakta anhörigsamordnaren för att få vägledning. Alla har tystnadsplikt och vi kan inte prata om er situation utan ditt samtycke. Men om det finns oro för barn är vi som jobbar inom socialtjänsten skyldiga att anmäla det. Då gäller inte tystnadsplikten. Det är viktigt att tänka på att anmälningar sker för att barnet ska få rätt stöd och hjälp för att leva ett gott liv.

Mottagning för våld i nära relationer

Kommunens mottagning för våld i nära relation finns till både för den som är utsatt för våld och för dig som är anhörig. De har kunskap om våld och vad det får för konsekvenser. De kan också ge råd och stöd till dig som är anhörig. Anhörigstödet kan hjälpa dig komma i kontakt med mottagningen.

Läs gärna information på vår webbplats på sidan om våld i nära relation.

Är du under 18 år och hjälper någon i din närhet? Finns det någon du är orolig för? Det kan vara ett syskon, en förälder, en kompis eller någon annan som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller andra svårigheter. Du kan få hjälp genom anhörigstödet.

Som barn eller ungdom är det är inte ovanligt att känna ett stort ansvar för den som behöver stöd. Du kanske har svårt att koncentrera dig i skolan? Kanske är du borta från skolan ofta? Du kan känna dig ensam, orolig eller ledsen.

Någon att prata med

Det kan vara skönt att få prata med någon utanför sin familj eller träffa andra som har det som du. Barn och unga under 18 år ska aldrig ha ansvaret för någon annan. Det finns hjälp att få!

Du som går i skolan kan ta kontakt med en vuxen i skolan som du litar på. Det kan vara en lärare, kurator eller en skolsköterska. Gå till sidan om elevhälsa för att läsa mer.

På kommunens öppenvård kan du också få stöd. Läs mer på sidan om öppenvård för barn och unga.

Vi i anhörigstödet kan också hjälpa dig hitta rätt personer som kan hjälpa dig. Anhörigstödet erbjuder BRA-samtal. BRA står för Barns rätt som anhörig och det är en samtalsmodell som många kommuner och regioner använder. På Stiftelsen Allmänna barnhusets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om modellen BRA.

Du kan också ringa till en anhörigsamordnare så hjälper vi dig.

Det finns också mycket information och stöd att få från andra aktörer. Anhörigstödet kan hjälpa dig att hitta rätt till information på andra webbplatser och bland böcker.

Du är också välkommen att kontakta oss om du har önskemål om aktiviteter, föreläsningar eller grupper som du tycker att anhörigstödet i Sävsjö ska ordna.

Kontakt

Anhörigsamordnare individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg

Elina Roos
0382-154 93

Anhörigsamordnare äldreomsorgen

Anna Tillberg
0382-154 94