Lyssna på sidan Lyssna

Visselblåsarfunktion

Du som anställd, tidigare anställd, praktikant eller leverantör åt kommunen kan anmäla misstanke om allvarliga missförhållanden i kommunen genom visselblåsarfunktionen.

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, allvarliga missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom våra verksamheter.

Hur anmäler jag?

Du kan anmäla genom att skicka brev eller genom att boka ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen som finns på Höglandsförbundet. Höglandsförbundet har sitt kontor i Eksjö. Kontakta inte visselblåsarfunktionen genom att mejla. Det anses inte säkert att hantera sekretess i e-postsystem.

Kontaktuppgifter till Visselblåsarfunktionen

Erik Selander, huvudansvarig för visselblåsarfunktionen, telefon 0381-67 95 08.

Cecilia Ragnarsson, informationssäkerhetsspecialist, telefon 0381-67 95 07.

Postadress: Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö.

Höglandsförbundets växel, telefon 0381-67 95 00.