Lyssna på sidan Lyssna

Regler för fordonstvätt

Fordonstvättar där tvättvattnet inte tas om hand på ett korrekt sätt påverkar vår omgivande miljö och vår hälsa negativt.

Vid fordonstvätt följer metaller, oljeprodukter och andra organiska och oorganiska ämnen med tvättvattnet. Sker fordonstvätten på olämplig plats kan dessa ämnen följa med och öka i mark, ytvatten, grundvatten och i luften. För tvätt av fordon hänvisas i möjligaste mån till en fordonstvättanläggning.

Ej tillåtet vid fordonstvätt

Det är inte tillåtet, vare sig gällande privatfordon eller yrkesfordon, att:

  • tvätta på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande, så att avrinning sker orenat till dagvattenbrunn, dike eller dylkt.
  • tvätta i garage utan oljeavskiljare.

Inom vattenskyddsområden gäller strängare villkor.

Myndighetsförvaltningens miljöinspektörer har tillsyn över både automattvättar och gör det själv-fordonstvättanläggningar som därmed säkerställer att avloppsvattnet och slam efter fordonstvätt omhändertas på bästa möjliga sätt.

Det finns riktlinjer för fordonstvätt inom Jönköpings län och dessa har antagits av myndighetsnämnden.
Riktlinjer för fordonstvättar Pdf, 646.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler när du ska tvätta bilen hemma

  • Spola av lera, grus och damm med enbart vatten.
  • Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter.
  • Markägarens tillstånd krävs.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.