Lyssna på sidan Lyssna

Krisberedskap för dig som privatperson

Som privatperson har du ett eget ansvar att se till att du är förberedd vid en kris. Genom att se till att du kan klara dig bidrar du till hela samhällets motståndskraft. Det ökar möjligheten att ge stöd till dem som inte klarar sig själva.

Vid en kris behöver samhällets resurser koncentreras till dem som verkligen behöver hjälpen, såsom äldre och sjuka. Därför behöver du som privatperson se till att du är förberedd och kan klara dig bra själv, så att samhället har goda möjligheter att hjälpa dem som har svårare att klara sig själva.

Vad räknas som en kris?

Med kris menar vi i den här texten en ovanlig händelse som har stor påverkan på samhället. Det kan vara

 • långvarigt elavbrott,
 • större olyckshändelse,
 • utsläpp av farliga kemikalier,
 • epidemisk smitta,
 • långvarigt avbrott i vattenförsörjningen,
 • krig.

Råd till dig som privatperson

Fundera och förbered dig

 • Vad händer hemma hos dig om du inte har någon el under en längre tid?
 • Hur får du vatten om det inte kommer något vatten ur kranen?
 • Hur köper du mat om du inte kan använda ditt betalkort?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Msb) har samlat många bra råd till dig som privatperson. Ta del av dem på deras webbplats msb.se Länk till annan webbplats.

Håll dig rätt informerad

Hur tar du reda på vad som hänt om internet och telefon inte fungerar? Om krisen eller kriget är här, se till att du får information som du kan lita på. Läs mer på sidan Information vid kris.

I Sverige har vi totalförsvarsplikt som omfattar alla invånarna mellan åldrarna 16-70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra

 • allmän värnplikt,
 • bära vapen i strid och
 • hjälpa till under och efter en större olycka.

Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt vilket innebär att varje person måste inställa sig. Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter.

Vid en större kris eller under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar. Kommunens krisberedskap och resurser är fokuserade på att se till att vård, omsorg och skola finns på plats även i kristider. Kommunen (genom bolag och förbund) ska också se till att kommunalt vatten och räddningstjänst fungerar.

Du kan läsa mer på sidan Kommunens krisberedskap.