Lyssna på sidan Lyssna

Webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur webbplatsen savsjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Sävsjö kommun står bakom den här webbplatsen savsjo.se och dess tillhörande webbplatser visitsavsjo.se, savsjo.se/oversiktsplanen samt snab.nu.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen savsjo.se som inte är tillgängligt kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kontaktar oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss med hjälp av formuläret för tillgänglighetsfel så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också meddela oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 A, AA och AAA på följande delar av webbplatsen. Den här webbplatsen är därmed endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Nuvarande åtgärder eller kontroll av krav

Vi jobbar löpande med att tillgänglighetsgöra PDF:er på webbplatsen eller erbjuda textalternativ i HTML.

Bristande förenlighet med lagkraven enligt WCAG 2.1 A och AA

Teknik

  • Alla PDF:er på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar kontinuerligt med uppdateringen av PDF-filer som är publicerade efter 23 september 2018 och ingår i det nya webbdirektivet. Du kan kontakta Sävsjö kommun om du vill ha en tillgänglighetsanpassad version av ett dokument om detta saknas.
  • Våra kartor har flera ikoner som inte är satta som dekorationsbilder enligt krav [WCAG 1.1.1 (A)]. Vi har meddelat våran leverantör och detta kommer att ändras i en uppdatering.

Pedagogik, utformning och utseende

Våra webbplatser uppdateras kontinuerligt av flera olika redaktörer. Därför kan vi inte garantera att allt innehåll uppfyller alla pedagogiska tillgänglighetskrav. Vi arbetar löpande för att korrigera de tillgänglighetsfel som finns och utbilda redaktörer för att undvika att nya tillgänglighetsfel uppstår.

  • Våra webbsidor kan sakna beskrivande rubriker och etiketter och kan påverka dig som använder skärmläsare eller navigerar med tangentbordet.
  • Vi strävar efter att klarspråk ska genomsyra alla våra webbplatser och undviker därför instruktioner som innehåller sensoriska kännetecken, exempelvis beskrivningar av höger och vänster. Det kan dock förekomma på någon av våra webbsidor och påverka dig som använder skärmläsare eller använder webbplatsen på en annan enhet än en dator.
  • Våra webbsidor kan sakna beskrivande sidtitlar och kan påverka de flesta användare.

Rörlig media

Sävsjö kommun har som mål att texta allt rörlig material som publiceras på våra webbplatser, även innefattande bildtexter.

Genom vår leverantör erbjuder Sävsjö kommun textningar av sändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan se kommunfullmäktiges sammanträden via Sävsjö kommuns webb-TV. Vi har för närvarande inte möjlighet att texta livesändningar från kommunfullmäktiges sammanträden utan erbjuder istället en textad version av livesändningen inom 14 dagar. Det finns möjligheter till alternativa presentationer av rörlig media, exempelvis transkribering. I nuläget kan vi inte erbjuda en fullskalig syntolkning av kommunfullmäktiges sammanträden men ser över hur vi kan öka tillgängligheten med denna teknik.

Kartor

Vi försöker se till att våra kartor är så tillgängliga som möjligt med goda kontraster med möjlighet att använda tabbtangenter i interaktiva kartor. Vissa kartor undantas lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Därför är inte alla kartor på webbplatsen tillgängliga.

Problem som berör användning av e-tjänster eller tredjepartsinnehåll

Det finns e-tjänster, tredjepartsinnehåll och system, som du når via savsjo.se, som inte uppfyller kriterierna i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller lagkraven är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till savsjo.se. Det kommer att förändras genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Hur vi har testat webbplatsen

Webbplatsen publicerades den 1 november 2018.

Vi har genomfört frekventa självskattningar av webbplatsen av savsjo.se med hjälp av verktygen Wave, Axe Web Accessibility Testing, Lighthouse, Siteimprove samt via manuell granskning enligt webbriktlinjer.se/riktlinjer. Länk till annan webbplats.

Den senaste externa automatiska bedömningen gjordes den 5 augusti 2021 av Myndigheten för digital förvaltning. Manuella och automatiska granskningar genomförs ett antal gånger per månad av våra webbsidor.

Vi har hittills arbetat med att åtgärda kända tillgänlighetsproblem. Vi kommer nu att arbeta löpande med att rätta till nyuppkomna brister på webbplatsen.

Vi ser över tillgänglighetsredogörelsen kvartalsvis. Redogörelsen uppdaterades senast den 27 oktober.