Lyssna på sidan Lyssna

Industrimark

Flygbild Sävsjö kommun föreställande AB Sävsjö Industribyggnader / Sävebo AB:s fastighetsbestånd.

Finns på samtliga tätorter

Det finns, i varierad omfattning, i samtliga tätorter detaljplanelagda områden för industriändamål.
Du är välkommen att kontakta samhällsbyggnadsenheten för mer information.

Sävsjö

Detaljplanen för delar av Södra industriområdet är planlagd för industri. Marken är förberedd för
industrietablering. Totalt handlar det om knappt 17 000 kvadratmeter.

Vrigstad

Tomter finns i begränsad omfattning på området Trävaruvägen-Stockarydsvägen, samt på Gästgivaregården, vid Smålandsvillan.

Stockaryd

Väster om stambanan och söder om väg 761 domineras området av planer för utveckling av terminalområdet. Sävsjö kommun köpte ytterligare 47 hektar intill terminalområdet.
Området är till ca 2/3-delar planlagt som industrimark.

Rörvik

På Hillafällen finns detaljplanelagd mark för industriändamål. Cirka 15000 kvadratmeter. 

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Kontakt

Näringslivschef, Sävsjö kommun

Patrick Blomström
070-537 67 97