Lyssna på sidan Lyssna

Höglandets familjerätt

Höglandets familjerätt är en gemensam verksamhet inom Höglandsförbundet och finns i Eksjö. Familjerätt arbetar med socialtjänstens område familjerätt. I arbetet ingår bland annat samarbetssamtal, adoptioner, fastställande av faderskap och utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Den som vill adoptera ett barn ska ansöka om medgivande till adoption hos Höglandets familjerätt. Hos Höglandets familjerätt gör en socialsekreterare en utredning av de som vill adoptera. Utredningen blir ett underlag för socialnämnden, som fattar beslut om medgivande (du får adoptera) eller avslag (du får inte adoptera).

Adoption av utländskt barn

Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste gå en särskild föräldrarutbildning innan socialnämnden kan fatta beslut. Utbildningen tillhandahålls av Höglandets familjerätt. För mer information om hur det går till att adoptera, vänd dig i första hand till Höglandets familjerätt.

Internationella adoptionsfrågor

På Statens myndighets hemsida Länk till annan webbplats., internationella adoptionsfrågor hittar du adresser till auktoriserade adoptionsorganisationer, boktips och svar på vanliga frågor när du går i adoptionstankar.

Om du är gift med någon som fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Du kan själv göra din bekräftelse via dator eller mobil, vilket ska ske under de första 14 dagarna efter barnets födelse. Väntar du längre än 14 dagar krävs det ett bokat besök hos Höglandets familjerätt i Eksjö för att bekräfta föräldraskapet. Gå till Höglandets familjerätts webbplats Länk till annan webbplats.

Bekräfta digitalt
För att bekräfta ert föräldraskap behöver båda föräldrar ha e-legitimation, till exempel Bank-ID, för att kunna använda tjänsten.

Gå till Skatteverkets webbplats för Digital föräldraskapsbekräftelse Länk till annan webbplats.

Om du inte bekräftar digitalt
Använder du inte Skatteverkets e-tjänst så behöver du besöka Höglandets familjerätt för att bekräfta föräldraskapet.

Om det är oklart vem som är far till barnet
Om du inte vet vem som är far till ditt barn måste en mer omfattande faderskaps­utredning göras. Utredningen av faderskap görs av Höglandets familjerätt.

Till Höglandets familjerätt kan du som förälder vända dig i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge.

I samband med en separation eller skilsmässa ska alla inblandade; föräldrar, Höglandets familjerätt och domstolar, fatta beslut utifrån barnets bästa.

Föräldrarna har möjlighet att gemensamt avtala om vårdnad, boende och umgänge under förutsättning att de är överens. Avtalet ska godkännas av Höglandets familjerätt. Är föräldrarna oeniga avgör domstol dessa frågor.

Vill du ha hjälp med att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge kan du vända dig till Höglandets familjerätt.

Liten flicka håller blomblad i handen.

Kontakt

Höglandets familjerätt

575 80 Eksjö
Höglandets kommunalförbund
0381-67 95 00

Webbplats

Hoglandet.se/sidor/familjeratt Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Prästängsvägen 4
2:a våningen 575 80 Eksjö