Lyssna på sidan Lyssna

Återbruket

Återbruket är ett sätt ge både saker och människor nya möjligheter. Det är ett arbetsmarknadsprojekt där deltagarna reparerar, rustar upp eller återbrukar möbler, saker och textilier som inte längre används och gör det användbart igen.

Stöd att komma in på arbetsmarknaden

Återbruket är en del av Jobbhusets verksamhet. Jobbhuset är Sävsjö kommuns arbetsmarknadsenhet som är till för dig som behöver hjälp och stöd för att ta dig fram i arbetslivet.

Genom Återbruket kan människor som har en bit kvar för att komma in på arbetsmarknaden få meningsfull sysselsättning som ett steg på vägen till jobb.

Hållbar konsumtion och mindre avfall

Genom att återbruka saker som kanske annars skulle ha slängts är Återbruket också ett sätt för Sävsjö kommun att jobba med hållbarhet. Återbrukets verksamhet berör flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, till exempel mål 12 som handlar om hållbar produktion och konsumtion.

Inriktning trä och textil

Återbruket har två olika inriktningar – trä och textil. Träinriktningen arbetar tillsammans med Aleholms byggprogram med att rusta upp och reparera möbler som tagits om hand.
Textilinriktningen syr nytt av gamla textilier så som gardiner med mera.
Från och till kommunens egna verksamheter
I nuläget ingår inte någon försäljning av Återbrukets föremål till allmänheten. Materialet som återvinns – möbler och textilier – kommer från kommunala verksamheter som inte använder materialen längre. Återbruket gör om och gör nytt av det gamla och det går sedan tillbaka till andra kommunala verksamheter.