Lyssna på sidan Lyssna

Högagärdes korttidsboende flyttas till nya Ringgården nästa år

Publicerad:

På socialnämndens sammanträde idag, onsdagen den 8 maj, beslutades att korttidsboendet Högagärde i Sävsjö ska flyttas till nya Ringgården under 2025 när renoveringen där står färdig.

Både inom- och utomhusmiljön är eftersatt på Högagärde. Dessutom innebär lokalernas utformning att ställda arbetsmiljökrav för personalen brister.

Efterfrågan på platser på korttidsboenden ökar samtidigt som efterfrågan på platser på särskilt boende minskar. Detta sammantaget gör att det också finns en ekonomisk vinning i att samla verksamheten på nya Ringgården, där stora satsningar nu görs för att anpassa utomhusmiljön och bygga större och ljusare lägenheter.

– Beslutet fattades av en enig nämnd. Det känns positivt att kunna erbjuda både de boende och personalen den här möjligheten, säger Kerstin Hvirf (S), socialnämndens ordförande i Sävsjö.

All personal får behålla jobbet trots förändringen. Socialförvaltningens ledning kommer i närtid kalla berörd personal och fackliga representanter till ett informationsmöte.

Kontakt

Kerstin Hvirf (s), socialnämndens ordförande
0709-27 99 67, kerstin.hvirf@savsjo.se